Dokument archiwalny

Informacja o realizacji Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze w roku 2016.

 

 

Spotkanie Komisji ds. Pracowni Twórczych w dniu 5 lutego 2016 r. Komisja opiniowała wnioski złożone w ramach konkursu ogłoszonego 16 października 2015 r. Do konkursu o przydział pracowni przystąpiły 4 osoby. Komisja wytypowała do najmu trzech lokali cztery osoby (zobacz: Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 5 lutego 2016 r.). Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można było składać w terminie do dnia 14 marca 2016r.Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 18 czerwca br. stanowi zarządzenie Nr 797/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z 4 kwietnia 2016 r. r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.

 

W dniu 16 czerwca 2016 został ogłoszony kolejny nabór wniosków o najem pracowni twórczej. Zobacz: ogłoszenie. Komisja ds. Pracowni Twórczych na posiedzeniu w dniu 29 września 2016 r. rozpatrzyła 11 wniosków dotyczących najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze.  Komisja wytypowała do najmu lokali  7 osób (w tym współnajem)  - Zobacz: Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 29 września 2016 r. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można było składać w terminie do dnia 19 października 2016 r.Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 29 września br. stanowi zarządzenie Nr 2975/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z 8 listopada 2016 r. r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.