Dokument archiwalny

„Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000
dla Miasta Krakowa” (Dzielnice I-XVIII)

 

 

 

 

Arkusz 1   - M-34-64-D-b-1   UWAGA! Powyższy rysunek nie zawiera tego Arkusza

Arkusz 2   - M-34-64-D-a-4

Arkusz 3   - M-34-64-D-b-3

Arkusz 4   - M-34-64-D-b-4

Arkusz 5   - M-34-65-C-a-3 

Arkusz 6   - M-34-65-C-a-4

Arkusz 7   - M-34-65-C-b-3

Arkusz 8   - M-34-65-C-b-4

Arkusz 9   - M-34-65-D-c-1

Arkusz 10 - M-34-64-D-c-2

Arkusz 11 - M-34-64-D-d-1

Arkusz 12 - M-34-64-D-d-2

Arkusz 13 - M-34-65-C-c-1

Arkusz 14 - M-34-65-C-c-2

Arkusz 15 - M-34-65-C-d-1

Arkusz 16 - M-34-65-C-d-2

Arkusz 17 - M-34-64-D-c-3 

Arkusz 18 - M-34-64-D-c-4

Arkusz 19 - M-34-64-D-d-3

Arkusz 20 - M-34-64-D-d-4

Arkusz 21 - M-34-65-C-c-3

Arkusz 22 - M-34-65-C-c-4

Arkusz 23 - M-34-65-C-d-3

Arkusz 24 - M-34-76-B-a-1

Arkusz 25 - M-34-76-B-a-2

Arkusz 26 - M-34-76-B-b-1

Arkusz 27 - M-34-76-B-b-2

Arkusz 28 - M-34-77-A-a-1