BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Wersja dokumentu z dnia 2019-06-18 09:23:19

Elektroniczna skrzynka podawcza Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą złożyć pismo (podanie) do urzędu w postaci elektronicznej bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie ePUAP. Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

W celu złożenia pisma (podania) do Zarządu Zieleni Miejskiej należy przejść na stronę: Elektroniczna skrzynka podawcza Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

Pisma nie wymagające podpisu elektronicznego wystarczy przesłać za pomocą poczty e-mail na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: sekretariat@zzm.krakow.pl

 

 

Akceptowane formaty i struktury fizyczne dokumentów elektronicznych oraz nośników:

 

• Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

• Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP,

• Formaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego: XAdES, XMLsig, PAdES, CAdES, ASiC,

• Rodzaje nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny lub, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0.

 

Maksymalny rozmiar załącznika dołączanego z dysku do pisma zależy od użytego formularza elektronicznego. Dla formularza „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego” (dokumentu elektronicznego) wynosi 500 MB.

Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych: wzory dokumentów elektronicznych wykorzystywanych przez jednostkę są opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych dostępnym pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-06-18 09:54:20
ALEKSANDRA MIKOLASZEK
 Edycja
2019-06-18 09:23:19
ALEKSANDRA MIKOLASZEK
 Edycja
2015-12-17 07:03:20
ŁUKASZ TRELA
 Edycja
2015-12-16 14:59:44
ŁUKASZ PAWLIK
 Publikacja
2015-12-16 14:24:26
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja