WERSJA DEMO I FILMY INSTRUKTAŻOWE DLA WERSJI DEMO SYSTEMU STRADOM

 

 

W ramach upowszechniania Produktu Projektu MJUP, oprócz materiałów przedstawionych w punkcie Prezentacja Produktu Finalnego Produktu MJUP, udostępniamy Państwu filmy instruktażowe prezentujące poszczególne funkcjonalności Systemu STRADOM w ramach następujących obszarów (do odtworzenia filmów potrzebne jest zainstalowanie oprogramowania do odtwarzania formatów plików *.mp4 i *.wmv):

 

Dziedziny zarządzania

Programy, projekty i wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zadania budżetowe

Zarządzanie Ryzykiem

Planowanie audytów i nadzór nad rekomendacjami

Raporty dostępne w systemie

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że JST z całej Polski mają możliwość uczestniczenia w upowszechnianiu Produktu Projektu, w tym dostępu do wersji DEMO Systemu STRADOM.

 

W celu uzyskania dostępu do wersji DEMO prosimy o wypełnienie wniosku (wniosek) i przesłanie go na adres mjup.bip@um.krakow.pl.