Archiwum BIP MJO - Nowohuckie Centrum Kultury
Dokument archiwalny

 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 w Nowohuckim Centrum Kultury

 

Usługi ochrony osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Formularz oferty

Wykaz usług

Wykaz osób

Odpowiedzi na pytania – zestaw 1

Druk Katalogów z pracami Zdzisława Beksińskiego dla Nowohuckiego Centrum Kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia dla wykonawców

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa i uruchomienie pompy ciepła dla centrali nawiewno – wywiewnej, tłumików, filtrów wraz usługą czyszczenia kanałów wentylacyjnych oraz centrali

Ogłoszenie o zmianie umowy

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia 

Ogłoszenie BZP

SIWZ-dowstawa pompy ciepła

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2A

Załącznik nr 2B

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Dostawa systemu oświetlenia scenicznego sali widowiskowej Nowohuckiego Centrum Kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie BZP

SIWZ-dostawa systemu oświetlenia scenicznego

Załącznik nr 1

Zalącznik nr 2A

Załącznik nr 2B

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załączniknr 6

Załącznik nr 7

Druk wydawnictw dla Nowohuckiego Centrum Kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja dla wykonawców

Druk albumu z pracami Stefana Gierowskiego dla Nowohuckiego Centrum Kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o otwarciu przetargu

Druk wydawnictw dla Nowohuckiego Centrum Kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzysniejszej

Oświadczenie Grupa kapitałowa

Informacja dla wykonawców

Modernizacja pomieszczeń Nowohuckiego Centrum Kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

SIWZ

Załącznik nr 1. Wzór umowy

Załącznik nr 2. OPZ

Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4. Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5. Formularz oferty

Załącznik nr 6. Przedmiar

Ogłoszenie BZP

 

 

Ochrona osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 6.06.2016r. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pytania i odpowiedzi

 SIWZ

 Ogłoszenie BZP

 Załącznik nr 1. Wzór umowy 

 Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków

 Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 Załącznik nr 4. Grupa kapitałowa

 Załącznik nr 5. Wykaz usług

 Załącznik nr 6. Wykaz osób

 Załącznik nr 7. Formularz oferty

 Załącznik nr 8. Lista usług

 

Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy energetycznego i wodnego sztucznego lodowisk

 

  Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia

 

 

Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy energetycznego i wodnego sztucznego lodowiska

 

 

Unieważnienie przetargu

 

 

  Informacja o modyfikacji treści specyfikacji

 

 

  Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza energetycznego

 

 

   Ogłoszenie o zamówieniu

 

 Modernizacja instalacji wentylacyjnej w Nowohuckim Centrum Kultury

 

 Ogłoszo udzieleniu zamówienia2192-2016

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie o zamówieniu


 

  Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

 

  Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

  Dokumentacja przetargowa

 

  Załącznik 2 dokumentacja techniczna

 

 

 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNEGO I WODNEGO SZTUCZNEGO LODOWISKA 

Informacja o unieważnieniu postepowania

 

 

  Przyłącze energetyczne

 

 

    Ogłoszenie o zamówieniu

 

 Modernizacja instalacji wentylacyjnej Nowohuckiego Centrum Kultury

 

  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Przetarg - wentylacja

 

 

Protokół Otwarcia Ofert

 

 

 

Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury-wymiana stolarki okiennej i C.O.

Termomodernizacja

Rysunki

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Przetarg ograniczony-ochrona osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury

 

Przetarg ograniczony

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Zmiana terminu

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Przetarg nieograniczony-zakup elementów scenicznych

SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnijszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Przetarg nieograniczony na ochronę osób i mienia 2014

Ochrona osób i mienia

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 Usługi reklamowe 2014 r. 

 

  Przetarg nieograniczony-usługi reklamowe

 

Ogłoszenie NCK

 

Protokół z otwarcia ofert

 

  Protokół z postępowania