BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
Wersja dokumentu z dnia 2019-05-14 14:19:19

Finanse i mienie

Szczegółowe informacje w zakładkach po lewej stronie, lub poniżej.

 

- Budżet

- Mienie

 

Sprawozdanie Finansowe za 2018 r. :

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

- Informacja dodatkowa

- Noty do informacji dodatkowej

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-27 10:43:07
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2020-04-27 10:41:17
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2020-04-27 10:40:30
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2020-04-27 10:39:30
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-14 14:21:22
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-14 14:20:59
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-14 14:20:02
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-14 14:19:19
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-14 14:06:02
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 14:13:12
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 14:11:39
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 14:00:49
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 14:00:11
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 13:58:05
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 13:56:08
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 13:47:45
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 13:30:35
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 13:29:26
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2018-04-19 12:22:10
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2018-04-19 08:53:57
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2018-04-17 16:01:06
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2018-04-17 15:42:29
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2015-05-28 13:06:10
STANISŁAW TARASEK
 Publikacja