Dokument archiwalny

 

Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 

 

 

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

 

 

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Wartość projektu: 762 243,24 PLN

 

 

 

Wartość dofinansowania: 464 782,46 PLN

 

 

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

 

 

Okres realizacji: 02.09.2013 - 31.12.2014

 

 

 

Opis

 

Przedmiotem projektu było wdrożenie w ZIKiT Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją oraz dostarczenie sprzętu do jego obsługi.

 

Projekt obejmował realizację 8 komponentów:

1. Elektroniczny system zarządzania dokumentacją

2. Moduł do skanowania korespondencji przychodzącej

3. Moduł do zarządzania budżetem oraz zamówieniami publicznymi

4. Współpraca z aplikacjami dziedzinowymi

5. Moduł do archiwizacji dokumentów

6. System do tworzenia workflow

7. Moduł do zewnętrznego udostępniania statusu sprawy

8. Wykorzystanie technologii mobilnej do realizacji zadań w terenie

 

Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją wpłynie na poprawę przejrzystości procedur i działań w ZIKiT. Umożliwi poprawę wydajności pracy, dzięki lepszemu dostępowi do informacji zarówno dla użytkowników systemu, czyli pracowników jednostki, jak i jej klientów zewnętrznych. Poprawi też nadzór nie tylko nad obiegiem dokumentacji, lecz także nad stanem obiektów infrastruktury drogowej. Zastosowanie rozwiązań w zakresie automatycznej weryfikacji obiektów infrastruktury drogowej usprawni przepływ informacji o tych obiektach, umożliwiając szybszą reakcję i podjęcie ewentualnych działań zaradczych. Jednym z elementów projektu jest także uruchomienie usługi dla klientów ZIKiT umożliwiającej bieżące sprawdzanie statusu złożonej sprawy przez wnioskodawcę. Korzystanie z tej usługi on-line będzie możliwe po uruchomieniu dowolnej przeglądarki internetowej.

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2015-05-15 11:00:18
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Przeniesiono do archiwum
2015-05-15 10:49:21
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2015-05-15 10:23:41
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Publikacja