W Krakowie działają obecnie dwa Międzyszkolne Ośrodki Sportowe i Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy. Są to placówki oświatowo-wychowawcze o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży oferujące m.in. stałe zajęcia sportowo-rekreacyjne i korekcyjne, jak również okazjonalne imprezy okolicznościowe.

 

Infrastruktura sportowa placówek:

 

 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód” os. Zgody 13a – obiekty bazy sportowej os. Szkolne 39 (stadion sportowy, boisko ze sztuczną nawierzchnią, budynek zaplecza),
 2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Zachód” pl. Na Groblach 23 – obiekty bazy sportowej pl. Na Groblach 23 (boiska sportowe, bieżnia, budynek zaplecza)
 3. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy:
  • al. Powstania Warszawskiego 6 - obiekty bazy sportowej al. Powstania Warszawskiego 6 (korty tenisowe, pływalnia, sala gimnastyczna i salki do zajęć)
  • Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny "Kurdwanów Nowy” ul. Wysłouchów 34a (pływalnia, grota solna, salka do ćwiczeń)
  • Baza Szkoleniowo - Wypoczynkowa "Lubogoszcz”
  • Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków "Śródmieście" ul. F. Nullo 23 - obiekty bazy sportowej (pływalnia, salki do zajęć)
  • Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków "Nowa Huta" os. Kolorowe 29 - obiekty bazy sportowej (pływalnia, salka do zajęć)

Ośrodki działają w oparciu o ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty i realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

 

Zajęcia placówek odbywają się w sekcjach:

 

 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” - gimnastyka artystyczna, Ju-Jitsu, Koszykówka, Piłka nożna, Piłka ręczna, Siatkówka, taniec nowoczesny, Tenis stołowy, Zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia taneczne,
 2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód” - Akademia Przedszkolaka, Nauka jazdy na łyżwach, Zespołowe Gry Sportowe,
 3. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - badminton, brydż, nauka pływania, pływanie korekcyjne, skoliozy, stopy, szachy, tenis stołowy, tenis ziemny, mini tenis, zajęcia rekreacyjno-korekcyjne.

 

Na podstawie zarządzenia nr 2459/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z 5 września 2012 r. nadzór nad placówkami sprawuje Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa.