Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny


Wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej francuskich animatorów

 

W dniu 13 marca br. oraz w dniu 21 maja br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gościł grupę francuskich animatorów społeczno-kulturowych przebywających w Krakowie, w ramach projektu stażowego realizowanego przez Klub Kultury Przegorzały.

Podczas spotkań w Ośrodku, goście z Francji zostali zapoznani z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.Wizyta studentów pracy socjalnej z Niemiec w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

 

W dniu 12 maja br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gościł grupę studentów pracy socjalnej z Hochschule für angewandte Wissenschaften w Landshut w Niemczech. Głównym celem wizyty było zapoznanie uczestników z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani również z działalnością i funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej udzielającym pomocy i wsparcia: dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym i osobom starszym w Krakowie.Studenci z Francji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

 

W dniu 8 kwietnia br. odbyła się wizyta grupy studentów pracy socjalnej z „Talensac” - szkoły w Nantes we Francji. Podczas spotkania, młodzież z Francji została zapoznana z działalnością Ośrodka w zakresie pomocy udzielanej osobom bezdomnym oraz z działalnością krakowskich streetworkerów pracujących z młodzieżą.


 

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii przedstawiciela MOPS


W dniach 24-28 marca 2015 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczył w ramach programu Active Citizen w międzynarodowym spotkaniu partnerów w Londynie. Program realizowany jest przez British Council. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób z Bangladeszu, Egiptu, Etiopii, Jordanii, Libanu, Palestyny, Polski, Sudanu i Wielkiej Brytanii - reprezentujących organizacje realizujące program Active Citizen w swoich krajach. W trakcie wizyty odbywały się zajęcia warsztatowe połączone z prezentacjami działań w poszczególnych krajach, wizyty studyjne w organizacjach w Londynie oraz wymiany doświadczeń w ramach tzw. Marketplaces.