2018 rok

__________________________

Komisja Główna

poniedziałki - godz. 15.00 - sala 303 UMK
15 stycznia; 29 stycznia, 19 lutego; 5 marca, 19 marca; 16 kwietnia; 14 maja, 28 maja; 18 czerwca, 25 czerwca; 4 lipca (środa - w przerwie sesji), 29 sierpnia (w przerwie sesji); 3 września, 17 września; 1 października; 15 października, 29 października 2018 r.

 

_______________________________________

Komisja Rewizyjna

poniedziałki - godz. 15.00 - sala 303 UMK

8 stycznia; 22 stycznia; 5 lutego, 26 lutego; 12 marca; 26 marca; 9 kwietnia; 23 kwietnia; 7 maja, 21 maja; 4 czerwca; 11 czerwca; 25 czerwca - godz. 15.30;

2 lipca; 27 sierpnia; 10 września, 24 września; 8 października, 22 października; 5 listopada 2018 r.

______________________________________

Komisja Budżetowa

wtorki - godz. 15.00 - sala 303 UMK
9 stycznia; 23 stycznia; 6 lutego, 27 lutego; 13 marca, 27 marca; 10 kwietnia, 24 kwietnia; 8 maja, 22 maja; 5 czerwca, 26 czerwca;
3 lipca; 28 sierpnia; 11 września, 25 września; 9 października, 23 października; 6 listopada 2018 r.

 

______________________________________

Komisja Infrastruktury

poniedziałki - godz. 14.00 - sala Portretowa UMK 

8 stycznia; 22 stycznia; 5 lutego, 26 lutego; 12 marca; 26 marca; 9 kwietnia; 23 kwietnia; 7 maja; 21 maja; 4 czerwca; 25 czerwca; 2 lipca; 27 sierpnia; 10 września; 24 września; 8 października, 22 października; 5 listopada 2018 r.

______________________________________

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego

wtorki - godz. 17.00 - sala Portretowa UMK 
9 stycznia; 23 stycznia; 6 lutego, 27 lutego; 13 marca, 27 marca; 10 kwietnia, 24 kwietnia; 8 maja, 22 maja; 5 czerwca, 26 czerwca; 3 lipca; 28 sierpnia; 11 września, 25 września; 9 października, 23 października; 6 listopada 2018 r.

 

______________________________________

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

poniedziałki - godz. 16.00 - sala Portretowa UMK
8 stycznia; 22 stycznia; 29 stycznia - godz. 16.00; 5 lutego; 26 lutego; 12 marca; 26 marca; 9 kwietnia; 23 kwietnia; 7 maja; 21 maja; 4 czerwca; 25 czerwca; 2 lipca; 27 sierpnia; 10 września; 24 września; 8 października; 22 października; 5 listopada 2018 r.

 

______________________________________

Komisja Edukacji

wtorki - godz. 16.00 - sala Dietla UMK 
9 stycznia; 23 stycznia (sla 303); 6 lutego, 27 lutego; 13 marca, 27 marca; 10 kwietnia, 24 kwietnia; 8 maja, 22 maja; 5 czerwca; 26 czerwca; 3 lipca; 28 sierpnia; 11 września; 25 września; 9 października, 23 października; 6 listopada 2018 r.

 

 

______________________________________

 Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej

środa - godz. 9.00 - sala Dietla UMK
10 stycznia; 24 stycznia (przed sesją RMK) godz. 9:00 - Sala Portretowa UMK; 7 lutego; 14 marca; 11 kwietnia; 9 maja; 6 czerwca; 4 lipca; 29 sierpnia; 12 września; 10 października; 7 listopada 2018 r.

_____________________________________

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

wtorki - godz. 14.00 - sala  Portretowa UMK 
9 stycznia; 23 stycznia (sala 303); 6 lutego, 27 lutego; 13 marca, 27 marca;10 kwietnia, 24 kwietnia; 8 maja, 22 maja; 5 czerwca, 26 czerwca; 3 lipca; 28 sierpnia; 11 września, 25 września; 9 października, 23 października; 6 listopada 2018 r.

 


 

Komisja Praworządności

poniedziałki - godz. 13.00 - sala  Dietla UMK 

8 stycznia; 22 stycznia; 5 lutego; 12 marca, 26 marca; 09 kwietnia, 23 kwietnia; 7 maja, 21 maja; 4 czerwca, 25 czerwca; 2 lipca; 27 sierpnia; 10 września, 24 września; 8 października, 22 października; 5 listopada 2018 r.

 

 

______________________________________

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

poniedziałki - godz. 17.00 - sala Dietla UMK
8 stycznia; 22 stycznia - posiedzenie odwołane; 5 lutego, 26 lutego; 12 marca; 26 marca; 9 kwietnia, 23 kwietnia; 7 maja; 21 maja; 4 czerwca; 25 czerwca; 2 lipca; 27 sierpnia; 10 września; 24 września; 8 października; 22 października; 5 listopada 2018 r.

 


 

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza

czwartki - godz. 18.00 - sala 303 UMK
11 stycznia; 7 lutego (środa) o godz. 9.15; 8 lutego - przeniesione na 07 lutego; 15 marca; 26 kwietnia; 24 maja; 7 czerwca;  5 lipca; 30 sierpnia; 13 września; 25 października; 8 listopada 2018 r.

 

 

______________________________________

Komisja Sportu i Klutury Fizycznej

wtorki - godz. 15.00 - sala Dietla UMK
16 stycznia; 30 stycznia; 13 lutego; 6 marca, 20 marca; 3 kwietnia; 17 kwietnia; 15 maja; 29 maja; 12 czerwca; 4 lipca (godz. 9:15 sala Kupiecka); 29 sierpnia (godz. 9:15 sala Kupiecka); 4 września, 18 września; 2 października, 30 października; 7 listopada (godz. 9:15 sala Kupiecka) 2018 r.

 

______________________________________

Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych

środa godz. 9.00 - sala Dietla UMK 
11 stycznia; 25 stycznia; 28 lutego; 29 marca - posiedzenie wyjazdowe; 25 kwietnia; 23 maja; 27 czerwca - sala 303 UMK4 lipca - godz. 9.30, 29 sierpnia - godz. 9.30; 26 września; 24 października - sala 303 UMK, 8 listopada  - godz. 9.30 2018 r.

_______________________________________

Komisja Promocji i Turystyki

czwartki - godz. 15.00 - sala Dietla UMK 
11 stycznia; 25 stycznia; 8 lutego; 15 marca, 29 marca; 12 kwietnia; 26 kwietnia; 10 maja; 24 maja; 7 czerwca;28 czerwca; 5 lipca; 30 sierpnia; 13 września; 27 września; 11 października 25 października, 8 listopada 2018 r.

 

_______________________________________

Komisja Dialogu Obywatelskiego

wtorki - godz. 17.00 - Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10

9 stycznia; 23 stycznia; 6 lutego, 27 lutego; 13 marca, 27 marca; 10 kwietnia, 24 kwietnia; 8 maja, 22 maja; 5 czerwca, 26 czerwca; 3 lipca; 28 sierpnia; 11 września, 25 września; 9 października, 23 października; 6 listopada 2018 r.