Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

Ważne dla osób niepełnosprawnych – „Aktywny samorząd”

Do 30 sierpnia MOPS będzie przyjmował przyjmuje wnioski osób niepełnosprawnych o pomoc w ramach programu „Aktywnego samorządu”. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B oraz dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Możliwa jest też pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania oraz dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać też dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej takiego wózka. Zaplanowano też pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i w utrzymaniu sprawności technicznej protezy. Program przewiduje też pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej poprzez pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku lub przedszkolu albo pod opieką dziennego opiekuna, niani itd. Natomiast niepełnosprawni studenci mogą otrzymać pomoc poprzez pokrycie kosztów czesnego, dodatku na pokrycie kosztów kształcenia i opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Studenci mogą składać wnioski w terminiedo 30 września 2014 r.

MOPS przypomina, że konieczny jest częściowy wkład własny. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Rehabilitacji MOPS, ul. Józefińska 14,pok. 10, mailowo dr@mops.krakow.pl, telefonicznie 12 616 54 08.