BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 4
Wersja dokumentu z dnia 2011-11-14 19:17:18

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4

Symbol ZSS 4

30-106 KRAKÓW,

UL. SENATORSKA 9

12 422-57-12

12 422-57-12

sekr_zss4krakow@oswiata.org.pl

zss4krakow@gmail.com

www.zss4krakow.oswiata.org.pl

 

Oddział Przedszkolny

 

Szkoła Podstawowa nr 44 :

1.klasy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (klasy I - III nauczanie zintegrowane, klasy IV - VI nauczanie blokowe)

2.zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym (przygotowanie do samodzielnego życia)

W klasach V i VI prowadzimy obowiązkowe zajęcia z informatyki i j. angielskiego

Gimnazjum Sp. nr 55:

1.klasy dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym lekkim (nauczanie przedmiotowe )


2.klasy dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym


3.zespół edukacyjno-terapeutyczny dla młodzieży z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym
(dalsza nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy).

 

Zapewniamy możliwość korzystania z:
1.świetlicy w godzinach 7.30 do 16.00
2.stołówki szkolnej (smaczne obiady za niewygórowaną cenę)

3.biblioteki szkolnej (lektury i prasa)
4.
opieki medycznej:pielęgniarka  trzy razy w tygodniu, przeglądy stomatologiczne, badanie  kregosłupa -Krakowski Ośrodek Diagnostyki KręgosłupaZasady rekrutacji:
Przyjmujemy uczniów na podstawie skierowania wydanego przez Wydz. Edukacji UMK oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Poradnie wykonują badania na wniosek rodziców.

Typy niepełnosprawności uczniów
Zapraszamy dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim , umiarkowanym lub znacznym oraz te , które rozwijają się w sposób opóźniony.

Także dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (upośledzone umysłowo z niedosłuchem , nadpobudliwością , zaburzeniami mowy , itp.)

Także młodzież z niepowodzeniami szkolnymi ( mikrozaburzenia rozwojowe , zaburzenia emocjonalne

lub zaniedbania środowiskowe) - gimnazjum

Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia wspomagające proces nauczania to :

1.Logopedia i logoterapia
2.Terapia pedagogiczna (indywidualna i grupowa)

3.Gimnastyka korekcyjna
4.Elementy socjo- i psychoterapii

5.Terapia ruchem ( także basen ,choreoterapia )

6.Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze

Prowadzimy także różnorodne kółka zainteresowań:
1.Młodych Twórców (koło artystyczne dla klas 1-3 oraz zespołów A i B )

2.Turystyczne „Młodzi Zdobywcy” (sobotnie wyjazdy za miasto)

3.Sportowe (SKS-Sekcja piłki nożnej)
4.Chór szkolny
5.Europejskie
6.Informatyczne (dla SZP i Gim.)
7.Zespł taneczny "GWIAZDY"(grupa dzieci mlodszych i gupa zaawansowana)

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-01 11:28:18
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2019-09-28 23:48:30
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2019-05-16 12:56:18
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2017-10-29 19:05:56
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2017-10-29 18:58:54
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2017-10-29 18:57:38
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2017-05-13 10:20:25
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2017-02-20 12:30:34
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2014-10-21 20:08:39
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2014-07-14 10:56:11
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2012-12-17 18:28:09
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:56:17
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:54:40
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:45:43
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:41:56
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:40:28
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:32:37
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:17:18
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:17:02
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2007-03-13 10:55:31
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 10:51:43
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 10:51:05
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 10:39:29
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 09:59:55
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 09:58:59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 09:58:07
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 09:56:56
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 09:54:40
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 08:08:52
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 08:07:52
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 08:01:06
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:59:12
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:57:32
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:52:52
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:51:53
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:50:44
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:49:45
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:49:02
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:47:04
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:45:45
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:44:06
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 10:49:58
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 10:20:48
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 09:30:34
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 08:50:31
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 08:32:53
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 08:31:54
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 08:08:36
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 08:07:41
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 08:00:33
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 08:00:07
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 07:58:55
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 07:57:24
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 07:56:40
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 07:53:51
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 07:50:50
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 07:49:54
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-09 15:28:13
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 15:22:58
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 15:20:01
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 11:39:48
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 11:39:07
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 11:38:20
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 11:37:36
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 11:36:42
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 11:36:01
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 10:21:02
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 10:19:19
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 10:18:11
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja