BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 4
Wersja dokumentu z dnia 2014-07-14 10:56:11

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4

SYMBOL   ZSS 4

30-076 KRAKÓW,

UL. ZAKĄTEK 2

12 422-57-12

12 422-57-12

sekr_zss4krakow@oswiata.org.pl

zss4krakow@gmail.com

www.zss4krakow.oswiata.org.pl

 

Wczesne wspomaganie  od momentu wykrycia niepełnosprawności  do rozpoczęcia nauki


Przedszkole Samorządowe nr 24

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 :

1.  Klasy dla dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (klasy I-III nauczanie zintegrowane, IV-VI nauczanie

blokowe. W klasach IV, V i VI prowadzimy obowiązkowe zajęcia z informatyki i j. angielskiego.

2.  Zespoły edukacyjno-terapautyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (przygotowanie do samodzielnego życia)

 

Gimnazjum Specjalne nr 55:

1.  Klasy dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym lekkim (nauczanie przedmiotowe)

2.  Klasy dla młodzieżyzagrożonej niedostosowaniem społecznym

3.  Zespół edukacyjno - terapeutyczny dla młodzieży z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym (dalsza nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy).


Szkoła Przysposabiająca do pracy nr 10

klasy dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym którzy ukończyli gimnazjum specjalne

 

Zapewniamy możliwość korzystania z:
1.  świetlicy w godzinach 7.30 do 16.30
2.  stołówki szkolnej (smaczne obiady za niewygórowaną cenę - 5 zł za obiad)
3.  biblioteki szkolnej (lektury i prasa)
4. opieki medycznej: pielęgniarka  trzy razy w tygodniu, przeglądy stomatologiczne, badanie  kregosłupa - Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa


Zasady rekrutacji:
Przyjmujemy uczniów na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Edukacji UMKoraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez  Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Poradnie wykonują badania na wniosek rodziców.

 

Typy niepełnosprawności uczniów
Zapraszamy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz te, które rozwijają się w sposób opóźniony.
Także dziecize sprzężonymi niepełnosprawnościami (upośledzone umysłowo z niedosłuchem, nadpobudliwością, zaburzeniami mowy, itp.) oraz z niepełnosprawnością ruchową

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia wspomagające proces nauczania to :

1.  Logopedia i logoterapia
2.  Terapia pedagogiczna (indywidualna i grupowa)

3.  Gimnastyka korekcyjna
4.  Elementy socjo - i psychoterapii

5.  Terapia ruchem ( także basen, choreoterapia )

6.  Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze

 

Prowadzimy także różnorodne kółka zainteresowań:
1.  Młodych Twórców (koło artystyczne dla klas 1-3 oraz zespołów A i B )

2.  Turystyczne „Młodzi Zdobywcy” (sobotnie wyjazdy za miasto)

3.  Sportowe (SKS-Sekcja piłki nożnej)
4.  Chór szkolny
5.  Europejskie
6.  Informatyczne (dla SZP i Gim.)
7.  Zespół taneczny "GWIAZDY"(grupa dzieci młodszych i grupa zaawansowana)

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-09-18 12:36:54
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2020-03-01 11:28:18
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2019-09-28 23:48:30
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2019-05-16 12:56:18
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2017-10-29 19:05:56
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2017-10-29 18:58:54
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2017-10-29 18:57:38
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2017-05-13 10:20:25
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2017-02-20 12:30:34
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2014-10-21 20:08:39
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2014-07-14 10:56:11
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2012-12-17 18:28:09
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:56:17
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:54:40
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:45:43
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:41:56
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:40:28
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:32:37
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:17:18
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2011-11-14 19:17:02
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2007-03-13 10:55:31
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 10:51:43
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 10:51:05
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 10:39:29
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 09:59:55
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 09:58:59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 09:58:07
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 09:56:56
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 09:54:40
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-13 08:08:52
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 08:07:52
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 08:01:06
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:59:12
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:57:32
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:52:52
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:51:53
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:50:44
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:49:45
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:49:02
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:47:04
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:45:45
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 07:44:06
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 10:49:58
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 10:20:48
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 09:30:34
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 08:50:31
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 08:32:53
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 08:31:54
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 08:08:36
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 08:07:41
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-12 08:00:33
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 08:00:07
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 07:58:55
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 07:57:24
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 07:56:40
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 07:53:51
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 07:50:50
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-12 07:49:54
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-09 15:28:13
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 15:22:58
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 15:20:01
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 11:39:48
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 11:39:07
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 11:38:20
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 11:37:36
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 11:36:42
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 11:36:01
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 10:21:02
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 10:19:19
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja
2007-03-09 10:18:11
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja