Dokument archiwalny

Informacja o realizacji Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze w roku 2014.

11 marca 2014 r. ogłoszono konkurs o najem 4 wolnych pracowni. termin składania wniosków upłynął 9 kwietnia 2014 r.) Do konkursu przystąpiły 22 osoby. Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2014 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych wskazała 5 osób do objęcia lokali przeznaczonych na pracownie twórcze (zobacz: Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 28 maja 2014 r.). Ponadto, Komisja - odpowiednio do przepisów rozdz. III.4. uchwały Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. - pozytywnie rozpatrzyła wniosek p. Magdaleny Oleszko-Sawickiej, dotyczący najmu pracowni przy ul. Rzeźniczej, po śmierci ojca, p. Bolesława Oleszko. Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych stanowi zarządzenie nr 1972/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.

 

24 września 2014 r. ogłoszono konkurs o najem 5 pracowni, termin składania wniosków upłynął 24 października 2014 r. Do konkursu przystąpiły 34 osoby. Na posiedzeniu w dniu 30 października 2014 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych wskazała 4 osoby do objęcia lokali przeznaczonych na pracownie twórcze (zobacz: Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 30 października 2014 r.). Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można było składać w terminie do dnia 20 listopada 2014 r. Złożono 1 odwołanie, które zostanie rozpatrzone przez Komisję ds. Pracowni Twórczych, której posiedzenie odbędzie się po zgłoszeniu przedstawicieli przez Radę Miasta Krakowa i dokonaniu odpowiednich zmian w składzie ww. Komisji.