Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

Wizyta studentki pracy socjalnej ze Szwajcarii

 

W dniach 2 i 10 grudnia 2014 r. studentka pracy socjalnej ze Szwajcarii, przebywająca w Krakowie w ramach programu wymiany studentów Erasmus, odbyła wizyty w Filii Nr 9 MOPS oraz w Programie Aktywności Lokalnej „Nasze Sprawy”. W trakcie spotkań studentka miała okazję zapoznać się z działalnością wizytowanych placówek.

 

 

Wizyta grupy studentów z Niemiec

 

W dniu 23 października 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z grupą studentów z Katholische Fachschule fur Socialesen der Fachrichtung Heilerziehungspflege – Katolickiej Szkoły Zawodowej kształcącej pracowników służb pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. W trakcie spotkania zaprezentowano działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, a w szczególności działania prowadzone na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 

 

Wizyta studyjna pracowników socjalnych z Norwegii

 

W dniu 25 września 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie gościł grupę pracowników socjalnych z miejscowości Sola w Norwegii. Osoby które wzięły udział spotkaniu zajmują się udzielaniem wsparcia na rzecz dzieci i rodzin w ramach Child Welfare Service (Pomoc społeczna na rzecz dzieci). W trakcie spotkania zaprezentowana została działalność MOPS w Krakowie, a w szczególności działania prowadzone na rzecz rodzin z dziećmi. Odbyła się także dyskusja poświęcona pracy socjalnej prowadzonej na rzecz rodzin z dziećmi w Polsce i w Norwegii.Wolontariusze z Niemiec z wizytą w PAL pn.: „Streetwork – odkryj potencjał osiedla”

 

W dniu 25 lipca 2014 w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej pn.: „Streetwork – odkryj potencjał osiedla” odbyło się spotkanie z 25-osobową grupą wolontariuszy z Niemiec. Wizyta została zorganizowana przez Internationales Bildungs- und Begegnungswerk z Dortmund (Międzynarodową Organizację Kształcenia i Spotkań), która od 25 lat przeprowadza wyjazdy i seminaria edukacyjne dla dorosłych i młodzieży. Osoby, które wzięły udział w spotkaniu pracują wolontaryjnie w ośrodkach pomocy społecznej lub medycznej, angażując się w pracę integracyjną z dziećmi i młodzieżą.

W trakcie spotkania uczestnikom zostały zaprezentowane cele i planowane działania PAL pn.: „Streetwork – odkryj potencjał osiedla”. Gościom z Niemiec została przedstawiona również historia projektów realizowanych z wykorzystaniem metodologii streetwork w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.Udział przedstawicieli MOPS w konferencji w Czechach w ramach projektu „Współpraca międzynarodowa służb społecznych”

 

W dniach 24-27 marca br. 2 przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzięło udział w międzynarodowej konferencji we Vsetín w Czechach. Wizyta odbyła się
w ramach umowy o współpracy przy realizacji wspólnego projektu z Azylový dům pro ženy matky s dětmi o.p.s. w Vsetín w Czechach Partnerem w tym przedsięwzięciu jest również miasto Stara Lubovna na Słowacji.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk wśród partnerów z Polski, Czech i Słowacji, na temat pomocy rodzinom z dziećmi. Azylový dům pro ženy matky
s dětmi uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację tego przedsięwzięcia.

Podczas konferencji pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prezentowali pracę pracowników Ośrodka z rodzinami z dziećmi oraz przedstawiali działania podejmowane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w krakowskich rodzinach.

W ramach projektu została wydana publikacja dotycząca metod pracy pracowników socjalnych z rodzinami z dziećmi w krajach biorących udział w projekcie.

 

 

Wizyta studentów pracy socjalnej z Austrii

 

W dniu 15 kwietnia br Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gościł grupę studentów pracy socjalnej z Fachhochschule OÖ w Linz. Głównym celem wizyty było zapoznanie uczestników z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Wizyta w Pradze w ramach umowy o współpracy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach umowy o współpracy
z Ośrodkiem Azylový dům pro ženy matky s dětmi o.p.s. w Vsetín w Czechach realizuje wspólnie projekt. Partnerem w tym przedsięwzięciu jest również miasto Stara Lubovna na Słowacji. Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk wśród partnerów
z Polski, Czech i Słowacji, na temat pomocy rodzinom z dziećmi. Azylový dům pro ženy matky s dětmi uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację tego przedsięwzięcia.

W związku z końcowym etapem realizacji projektu, w dniu 27 maja br. odbyły się w Pradze wydarzenia związane z promocją filmu i książki – produktów finalnych wspólnego przedsięwzięcia.

 

 

Wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej francuskich animatorów  

 

W dniu 19 marca oraz 9 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej gościły grupy francuskich animatorów przebywających w Krakowie w ramach programu europejskiego Leonardo.

Podczas spotkań w Ośrodku goście z Francji zostali zapoznani z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.