Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

 

Miasto Kraków realizuje zadania z zakresu zachowania funkcji leczniczych Uzdrowiska Swoszowice w Krakowie. Obejmują one między innymi działania wpisujące się w Strategię Rozwoju Turystyki w zakresie tzw. turystyki medycznej) oraz działania z zakresu ochrony infrastruktury leczniczej i promocji zdrowia (modernizacja obiektów uzdrowiskowych wraz z ich otoczeniem).

Gmina Miejska Kraków z uwagi na Uzdrowisko Swoszowice została przyjęta do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP na podstawie uchwały Nr LXXIV/1096/13 przyjętej przez Radę Miasta Krakowa w dniu 22 maja 2013 r.

 

Na stronach internetowych Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP pod adresem: http://www.sgurp.pl/ publikowane są informacje dotyczące jego działaności oraz zrzeszonych gmin uzdrowiskowych.

 

Składka członkowska Gminy Miejskiej Kraków na 2019 rok wynosi 7.711,00 zł.

 

Zarządzenie w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANNA FRANKIEWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIUSZ KISIEL
Data wytworzenia:
2014-02-20
Data publikacji:
2014-02-20
Data aktualizacji:
2019-05-22