Dokument archiwalny

Projekt: Budowa DPS dla Osób Uzależnionych przy ul. Rozrywki


Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Wartość projektu: 10 013 935,68 PLN

 

Wartość dofinansowania: 3 000 000,00 PLN

 

Jednostka realizujaca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Okres realizacji: 13.05.2009 - 30.08.2013

 

Opis


Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby społeczne, zdiagnozowane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Krakowa oraz uszczegółowione w aktualizacjach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień. Efektem jego realizacji jest nowopowstały budynek Domu Pomocy Społecznej o specjalistycznym profilu, przeznaczony dla osób uzależnionych oraz osób chorujących psychicznie. Budynek został w pełni wyposażony technicznie i posiada miejsce do zamieszkania i całodobowej opieki dla 60 osób. Powstały DPS stanowi pierwszą tego rodzaju placówkę w Polsce. W budynku znajdują się m.in. sale do terapii grupowej oraz indywidualnej, sala usprawnienia ruchowego, pracownia malarska. Obiekt dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych.