Zarząd Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Jan Pietras - Przewodniczący Zarządu  (I/1/2014)

2. Renata Grotowska - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (II/2/2014)

3. Krzysztof Mitras - Członek Zarządu  (II/3/2014)

 

Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Maciej Bała

2. Jerzy Bętkowski

3. Marek Brożek

4. Wiesław Eckert

5. Bogusław Gołas

6. Renata Grotowska

7. Marek Kocajda

8. Adam Migdał

9. Wojciech Migdał

10. Krzysztof Mitras

11. Teresa Mucha  (od 16.10.2016 r.)

12. Ewa Nowak

13. Jan Pietras

14. Leszek Siwiec

15. Maria Słobodzian

 

 

Radni, którym wygasł mandat w trakcie kadencji:

Marek Jabłoński  (członek Rady Dzielnicy IX do 16 lipca 2016 r.)