Zarząd Dzielnicy I Stare Miasto (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Tomasz Daros - Przewodniczący Zarządu  (I/1/2014)

2. Bogusław Krzeczkowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (II/2/2014)

3. Rafał Nowak - Członek Zarządu  (II/5/2014)

4. Olgierd Sęczek - Członek Zarządu  (II/6/2014)

5. Michał Speruda - Członek Zarządu  (II/4/2014)

 

Liczba członków Zarządu  (II/3/2014)

 

Rada Dzielnicy I Stare Miasto (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Jacek Balcewicz

2. Anna Bałdyga

3. Wiesław Baron

4. Zbigniew Biernat

5. Tomasz Daros

6. Weronika Duda

7. Paulina Kahl-Różankowska

8. Witold Kajstura

9. Marta Kotnowska

10. Bogusław Krzeczkowski

11. Aleksander Miszalski

12. Rafał Nowak

13. Marcin Orski

14. Krzysztof Sajdak

15. Olgierd Sęczek

16. Grzegorz Sobol

17. Michał Speruda

18. Maciej Szubra

19. Marek Tuchowski

20. Elżbieta Wyszyńska

21. Barbara Zarzycka-Rzeźnik