Dokument archiwalny

UCHWAŁA NR 1167/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2013-2015".

 

Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2013 – 2015” jest kontynuacją: Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2010 – 2012”, przyjętego Uchwałą Nr LXXXVII/1144/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r., Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków 2007 – 2009”, przyjętego Uchwałą Nr CXIX/1275/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2004–2006”, przyjętego przez Radę Miasta Krakowa w dniu 3 grudnia 2003 r. drogą Uchwały Nr XXXIII/280/03. Jest dokumentem o charakterze programowym w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, przyjmowanym w trzyletnim okresie prognozowania, ukierunkowującym działania samorządu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. Niniejszy dokument określa najbardziej istotne elementy polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Kraków i wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia mieszkańców, zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych oraz organizacji opieki zdrowotnej. Założenia Programu były konsultowane przez podmioty lokalnego systemu ochrony zdrowia: organy administracji publicznej – rządowej i samorządowej, samorządy zawodów medycznych, świadczeniodawców sektora publicznego, jak i niepublicznego, instytucje zdrowia publicznego, konsultantów województwa małopolskiego z danych dziedzin medycyny, organizacje pozarządowe. Przebieg oraz podsumowanie konsultacji znajduje się w odrębnym opracowaniu.

Program obejmuje przedstawienie aktualnego stanu w zakresie ochrony zdrowia oraz propozycje planowanych celów do realizacji w kolejnych latach wraz z działaniami operacyjnymi związanymi z realizacją zadań i zawiera:

  1.  informację dotyczącą aktualnego stanu zdrowotnego w Krakowie;
  2.  cele polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Kraków;
  3.  „Obszary profilaktyki zdrowotnej na lata 2013–2015”.

 

Sprawozdanie z realizacji miejskich programów zdrowotnych, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2013-2015” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2014.


 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-02-05 10:20:50
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Przeniesiono do archiwum
2015-05-13 12:34:22
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2015-05-13 12:33:53
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2015-03-17 14:16:55
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2015-03-17 14:16:40
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-04 15:05:40
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-04 15:03:16
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-04 15:02:19
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-04 14:57:30
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Publikacja