Dokument archiwalny

Informacje o realizacji Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze w roku 2013

Kolejny konkurs został 27 lutego 2013 r. Termin składania wniosków upłynął 28 marca 2013 r. (zobacz więcej).

Posiedzenie Komisji ds. Pracowni twórczych odbyło się 17 kwietnia 2013 r. Komisja rozpatrzyła 35 wniosków dotyczących najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze. Działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r. ustaliła, co następuje:

 1. Pan Mateusz Okoński i Pan Grzegorz Siembida otrzymują propozycję najmu pracowni przy ul. Św. Marka 6/6 w Krakowie,
 2. Pani Agnieszka Zielińska-Świętek i Pan Krzysztof Świętek otrzymują propozycję najmu pracowni przy ul. Jagiellońskiej 12/1 w Krakowie,
 3. Pani Katarzyna Koczubiej-Pogwizd otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Juliusza Lea 15/18 w Krakowie,
 4. Pan Henryk Radziszewski otrzymuje propozycję najmu pracowni na os. Ogrodowym 2/37B w Krakowie,
 5. Pani Maria Niewiadomska i Pan Zbigniew Nowak otrzymują propozycję najmu pracowni przy ul. Długiej 17/9 w Krakowie.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można było składać w terminie do dnia 7 maja 2013 r.
Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych stanowi zarządzenie nr 1837/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.

Uchwałą LXXVII/1145/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. zostały wprowadzone zmiany do uchwały Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze (z późn. zm.). Zasady programu zostały określone w ujednoliconej formie załącznika.

W dniu 6 sierpnia 2013 r. odbyło się spotkanie Komisji ds. Pracowni Twórczych, na którym rozpatrzono dwa zgłoszone wnioski o przywrócenie tytułu prawnego do wynajmowanej pracowni oraz jeden - o rozpatrzenie wniosku w trybie określonym w zmienionych przepisach.

Komisja pozytywnie odniosła się do wniosków o przywrócenie tytułu prawnego a Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził te ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych zarządzeniem Nr 2565/2013 z dnia 3 września 2013 r. Na podstawie ww. zarządzenia możliwe będzie wydanie skierowań do ponownego zawarcia umów dotyczących najmu pracowni.

19 sierpnia 2013 r. ogłoszony został kolejny nabór wniosków o najem lokalu przeznaczonego na pracownię twórczą w ramach Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury (zobacz).

Termin składania wniosków upłynął 19 września 2013 r.

W dniu 7 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych, która rozpatrzyła 34 wnioski dotyczące najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze.

Komisja ds. Pracowni Twórczych powołana zarządzeniem Nr 1254/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2012 r. na podstawie uchwały Nr CXVIII/1242/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze, działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r. ustaliła, co następuje:

 1. Pani Elżbieta Pamuła, Pan Mateusz Bednarz i Pan Kazimierz Bednarz otrzymują propozycję najmu pracowni przy ul. Czystej 16/7 w Krakowie.
 2. Pani Magdalena Cisło otrzymuje propozycję najmu pracowni na os. Ogrodowym 2/37A w Krakowie.
 3. Pan Serge Vasilendiuc otrzymuje propozycję najmu pracowni na os. Ogrodowym 2/37B w Krakowie.
 4. Pan Marcin Wiktor Kurzawski otrzymuje propozycję najmu pracowni na os. Kolorowym 20/61 w Krakowie.
 5. Pan Tomasz Mińczuk i Pan Marcin Dymek otrzymują propozycję najmu pracowni przy ul. Krakusa 7/13 w Krakowie,
 6. Pan Krzysztof Koncewicz otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Zakopiańskiej 72C/4 w Krakowie.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można było  składać w terminie do dnia 3 grudnia 2013 r. 
Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych stanowi zarządzenie nr 244/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.