Dokument archiwalny

Projekt: Modernizacja DPS w Krakowie ul. Łanowa 41 - budynek 41b

 

Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 

Fundusz: Fundusz Szwajcarski

 

Wartość projektu: 4 476 936,02 PLN

 

Wartość dofinansowania: 2 999 999,97 PLN

 

Jednostka realizujaca: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41

 

Okres realizacji: 01.01.2013 - 30.12.2014

 

Opis


Zadanie wdrażane było w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Efektem realizacji projektu jest doposażenie domu pomocy społecznej w nowoczesny sprzęt, miedzy innymi do obsługi osób niepełnosprawnych, poprawa komfortu życia i pracy mieszkańców i pracowników, a także stworzenie nowych miejsc pobytu dla 72 pensjonariuszy. Dzięki realizacji części szkoleniowej projektu nowe umiejętności zawodowe zdobyło 171 pracowników DPS-u. Tematyka szkoleń dobrana w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, przewlekle psychicznie chorymi obejmowała:

1. Śmierć i towarzyszenie w drodze umierania "odchodzenia" mieszkańców domu pomocy społecznej

2. Kryzysy i zachowania suicydalne - praca z mieszkańcem - radzenie sobie z agresją i autoagresją osób z zaburzeniami psychicznymi

3. Praca z osobami niepełnosprawnymi, uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

4. Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi - metody wsparcia i aktywizacji

5. Prawa mieszkańców DPS, metody i kierunki pracy terapeutycznej.

Ponadto zrealizowano dwa tematy dla kadry administracyjnej:

1. Zarządzanie zespołem, doskonalenie kompetencji kierowniczych

2. Stres i wypalenie zawodowe - profilaktyka.

 

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-06-03 13:58:22
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Przeniesiono do archiwum
2016-04-01 14:17:58
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2015-05-18 09:27:01
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2015-05-15 14:44:12
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2014-03-26 14:32:30
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2013-02-20 11:50:46
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Publikacja