BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Kierownictwo Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

Komendant Straży Miejskiej
Jerzy Mądrzyk

 

 Komendant Jerzy Mądrzyk1 listopada 2019 roku – decyzją Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, został powołany na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

 

Komendant kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez jednostkę wyniki, a sprawozdanie z realizacji wykonanych przez Straż zadań składa Prezydentowi. Do jego zadań należy planowanie zadań Straży, kierowanie pracą jednostki – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań. Jest przełożonym wszystkich strażników i pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

 

Jerzy Mądrzyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Ukończył również studia podyplomowe: na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego (Prawo samorządowe, Bezpieczeństwo i porządek publiczny), na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie kierowania i współpracy służb społecznych, a także kierunek Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej. Posiada 28-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych.

 

W okresie od 1 czerwca 1992 r. do 31 lipca 2007 r. był zatrudniony w Straży Miejskiej Miasta Krakowa, pełnił tam funkcję zastępcy komendanta od 29 marca 1993 r. Od 1 sierpnia 2007 r. pracował w Urzędzie Miasta Krakowa na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

Odznaczenia i wyróżnienia:

 

Srebrny Krzyż Zasługi

Złoty Medal za długoletnią służbę

 

Interesuje się: wędkarstwem spinningowym i muchowym, literaturą, siatkówką. Jego pasją są podróże.

 

 


 

 

Z-ca Komendanta ds. operacyjnych
Zbigniew ULMAN

Z-ca Komendanta Zbigniew Ulman

 

Zastępca Komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:
- Oddział III Nowa Huta,
- Oddział IV Podgórze,
- Wydział Dowodzenia

 

Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1998 r.) i Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2003 r.).

- od października 1991 r. strażnik w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
- od grudnia 1993 r. dowódca plutonu w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
- od czerwca 1995 r. Naczelnik Oddziału Wola Duchacka Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
- od listopada 1996 r. Naczelnik Oddziału Śródmieście Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
- od maja 2008 r. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Odznaczenia i wyróżnienia:
Srebrny Krzyż Zasługi (2005 r.),
Nagroda "Bezpieczny Kraków" za 2006 r.
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (2013 r.),
Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji (2013 r.).Zbigniew Ulman urodził się w 1965 r., jest żonaty, ma jedno dziecko. Interesuje się literaturą, muzyką i marynistyką, uprawia narciarstwo i jeździ na rowerze.

 

 


 

Z-ca Komendanta ds. prewencji
Radosław GĄDEK

Z-ca Komendanta Radosław Gądek

 

Zastępca Komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:
- Oddział I Śródmieście,
- Oddział II Krowodrza,

- Referat Profilaktyki
- Referat Kontroli Odpadów.

Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1994 r.). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie kierowania i współpracy służb społecznych
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999 r.).

- od marca 1996 r. strażnik w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
- od sierpnia 2000 r. inspektor w Wydziale Organizacji Służby Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
- od czerwca 2004 r. Naczelnik Wydziału Organizacji Służby Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
- od sierpnia 2007 r. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Odznaczenia i wyróżnienia:
Brązowy Krzyż Zasługi (2011 r.),
Srebrna Odznaka Za zasługi w służbie penitencjarnej (2012 r.),
Odznaka Za Zasługi Dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (2013 r.),
Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom (2014 r.).Radosław Gądek urodził się w 1969 r. Jego hobby to historia, turystyka, zegarki mechaniczne.

 


 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady