Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

znak sprawy: DPS/ZP-3/2012 Kraków, 29.11.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚCI I - VII

 

pieczęć Zamawiającego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych

w okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. zostały złożone:

w części I – 3 oferty przez:

1. Gospodarstwo Rolne Rutkowski Ryszard Jazdowiczki 13 32-100 Proszowice, której cena wynosi 26431,45 zł.

2. P.H.U. Progres Łukasz Syguła Falniów 37, 32-200 Miechów, której cena wynosi 35933,50 zł

3. Gospodarstwo Rolne Gorzkowski Jan Zastów 7 32-010 Kocmyrzów, której cena wynosi 28910, 47 zł

W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena)

w części I, została wybrana oferta złożona przez Gospodarstwo Rolne Rutkowski Ryszard Jazdowiczki 13 32-100 Proszowice, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

w części II – 4 oferty przez:

1. Piekarnia „Krakowianka” Grzegorz Czaja Sp. Jawna Zaborze 18a, 32-094 Niedźwiedź, której cena wynosi 24462,00 zł.

2. Piekarnia „Słotwinka” Stanisław Zając ul. Kołłątaja 13, 32-800 Brzesko, której cena wynosi 25999,45 zł

3. Piekarnia Cukiernia „Galicyjska” Władysław Domka ul. Przemysłowa 236, 34-240 Jordanów, której cena wynosi 30571,00 zł

4. ZPC „Złoty Kłos” Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Sp.j. os. Barwinek 28

25-113 Kielce, której cena wynosi 29308,75 zł

W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena)

w części II, została wybrana oferta złożona przez , Piekarnia „Krakowianka” Grzegorz Czaja Sp. Jawna Zaborze 18a, 32-094 Niedźwiedź, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

w części III – 5 ofert przez:

1. Firma Handlowa „Sopel” Sp. Jawna Mariusz Stanek i S-ka ul. Jagiełły 24, 32-100 Proszowice , której cena wynosi 12260,00 zł

2. „Proagra” Jarosław Kryca Rogów 42, 32-520 Opatowiec, której cena wynosi 13108,90 zł

3. Hurtownia Widan Eksport-Import mgr inż. Danuta Malczyńska ul. Jasińskiego 56 b 37-700 Przemyśl, której cena wynosi 12125,60 zł

4. „Samar” sp. z o.o. ul. Tarnowska 113 , 33-300 Nowy Sącz, której cena wynosi

13117,80 zł

5. Firma Handlowa "FRUKTUS" ul.Balicka 56 30-149 Kraków, której cena wynosi 11073,00 zł

W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) w części III, została wybrana oferta złożona przez Firmę Handlową "FRUKTUS" ul.Balicka 56

30-149 Kraków, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

w części IV – 5 ofert przez:

1. Firma Handlowa „Sopel” Sp. Jawna Mariusz Stanek i S-ka ul. Jagiełły 24, 32-100 Proszowice , której cena wynosi 12805,00zł

2. Gospodarstwo Rolne Rutkowski Ryszard Jazdowiczki 13 32-100 Proszowice, której cena wynosi 7486,00 zł

3. P.P.H. „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz, której cena wynosi 10047,00 zł

4. Piotr Cieślik F.H. „Go-ta” ul. Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków, której cena wynosi 8274,00 zł

5. LEWAL-POL Dybała i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Krzywdy 37 30-720 Kraków, której cena wynosi 8471,00 zł.

W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) w części IV, została wybrana oferta złożona przez Gospodarstwo Rolne Rutkowski Ryszard Jazdowiczki 13 32-100 Proszowice, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

w części V – 4 oferta przez:

1. Firma Handlowa „TROKOS” Sp. Jawna ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów, której cena wynosi 45531,12 zł

2. P.P.H. „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz, której cena wynosi 40285,15 zł

3. „Samar” sp. z o.o. ul. Tarnowska 113 , 33-300 Nowy Sącz, której cena wynosi

40665,51 zł

4. LEWAL-POL Dybała i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Krzywdy 37 30-720 Kraków, której cena wynosi 39460,65 zł.

W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) w części V, została wybrana oferta złożona przez LEWAL-POL Dybała i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Krzywdy 37 30-720 Kraków, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

w części VI – 6 oferty przez:

1. KRAK-MIĘS Jarosław Naruszewicz ul. Makuszyńskiego 2a, 31-752 Kraków, której cena wynosi 71874,55 zł

2. Zakład Masarski „Zdrój” Sp. Jawna ul. Zdrojowa 25, 33-300 Nowy Sącz, której cena wynosi 71186,55 zł

3. Wędzonka Sp. z o.o. i Sp. Komandytowa ul. Słowackiego 100 32-400 Myślenice, której cena wynosi 66683,20 zł.

4. Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak ul. Axentowicza 20 A 33-300 Nowy Sącz, której cena wynosi 72268,10 zł

5. Centrum Mięsne „Makton” S.A. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, której cena wynosi 80899,90 zł

6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Laskopol” Sp. Jawna ul. Tarnowska, 34-600 Limanowa, której cena wynosi 77975,32 zł

W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) w części VI, została wybrana oferta złożona przez Wędzonka Sp. z o.o. i Sp. Komandytowa ul. Słowackiego 100 32-400 Myślenice, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

w części VII – 4 oferty przez:

1. Okregowa Spółdzielnia Mleczarska ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, której cena wynosi 68545,60 zł

2. "SPROCKET" Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grzegorz Barski, Jerzy Koprowski ul. Fredry 37 30-605 Kraków, której cena wynosi 67207,10 zł.

3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Starodworska 7, 34-600 Limanowa , której cena wynosi 69997,95 zł.

4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Wygoda 147 32-700 Bochnia , której cena wynosi 67348,00 zł.

W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) w części VII, została wybrana oferta złożona przez "SPROCKET" Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grzegorz Barski, Jerzy Koprowski ul. Fredry 37 30-605 Kraków , która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia tj. nie wcześniej niż w dniu 7.grudnia 2012 r.


 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-09-19 11:55:25
KATARZYNA KONIEC
 Przeniesiono do archiwum
2012-11-30 12:09:55
KONRAD PROŚNIAK
 Edycja
2012-11-30 12:09:37
KONRAD PROŚNIAK
 Publikacja