Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Piotr Chechelski - Przewodniczący Zarządu

2. Zbigniew Daniszewski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

3. Tomasz Krawczyk - Członek Zarządu

4. Krzysztof Łuszczek - Członek Zarządu

5. Łukasz Strutyński - Członek Zarządu

 

Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Wacław Bażela

2. Piotr Chechelski

3. Przemysław Czapla

4. Zbigniew Daniszewski

5. Stanisław Deskur

6. Andrzej Hawranek

7. Krzysztof Kowalski

8. Tomasz Krawczyk

9. Paweł Kwasnowski

10. Zofia Lewicka-Depta

11. Krzysztof Łuszczek

12. Andrzej Olewicz

13. Bożena Ostachowska-Kos

14. Izabela Pohorecka

15. Artur Sikora

16. Łukasz Słoniowski

17. Łukasz Strutyński

18. Jan Wyroba

19. Przemysław Zawrotniak

20. Waldemar Żółciński

21. Łukasz Żurek

 

Radni, którym wygasł mandat w trakcie kadencji:

Mikołaj Budzanowski

Piotr Boroń

Teresa Machowska