Zarząd Dzielnicy VI Bronowice (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Bogusław Gruszka - Przewodniczący Zarządu

2. Jerzy Kopacz - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

3. Wojciech Hausner - Członek Zarządu

4. Agnieszka Kruszyńska - Członek Zarządu

5. Alfred Rusin - Członek Zarządu

 

Rada Dzielnicy VI Bronowice (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Henryk Biernath

2. Jerzy Dziwisz

3. Edward Górski

4. Bogusław Gruszka

5. Wojciech Hausner

6. Marian Jesionka

7. Jerzy Kopacz

8. Adam Kozik

9. Agnieszka Kruszyńska

10. Józef Ostrowski

11. Jacek Rachwał

12. Anna Regucka

13. Alfred Rusin

14. Dorota Rycerz (Rycerz-Gryszka)

15. Bogdan Smok

16. Jan Tarkowski

17. Patrycja Wejman-Szabla

18. Joanna Wiechczyńska

19. Piotr Wiroński

20. Marcin Wiśniowski

21. Wiesław Wójcik