Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Magdalena Bassara - Przewodnicząca Zarządu

2. Maria Węglarz - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

3. Andrzej Nelicki - Członek Zarządu

4. Edward Śliwa - Członek Zarządu

 

Zmiany w składzie Zarządu w trakcie kadencji:

Danuta Skrynkowicz - Członek Zarządu

Ziemowit Hanasiewicz - Członek Zarządu

 

Rada Dzielnicy II Grzegórzki (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Magdalena Bassara

2. Beata Cabaj-Świech

3. Zdzisław Choma

4. Janusz Chyła

5. Andrzej Figiel

6. Małgorzata Kądziela

7. Jerzy Kłodziński

8. Tadeusz Kotlarczyk

9. Jerzy Łyczko

10. Andrzej Nelicki

11. Agnieszka Pasieka

12. Elżbieta Stiebal-Huszno

13. Maria Szafraniec

14. Sebastian Szęklewski

15. Edward Śliwa

16. Maciej Ślusarczyk

17. Maria Węglarz

18. Adam Wilga

19. Bogusław Wróbel

20. Damian Zieliński

21. Zbigniew Ziemianin

 

Radni, którym wygasł mandat w trakcie kadencji:

Tomasz Ciesielski

Norbert Cywa

Ziemowit Hanasiewicz

Andrzej Kaliski

Danuta Skrynkowicz