Dokument archiwalny

 

Raport o stanie miasta 2011 pdf 7,5 MB

Strony tytułowe, wstęp, spis rozdziałów pdf 0,2 MB

I. O Krakowie i krakowianach pdf 0,4 MB

II. Zagospodarowanie przestrzenne pdf 0,3 MB

III. Ochrona środowiska i rolnictwo pdf 0,28 MB

IV. Transport i komunikacja pdf 0,3 MB

V. Gospodarka komunalna pdf 0,33 MB

VI. Gospodarka i turystyka pdf 0,57 MB

VII. Szkolnictwo wyższe, nauka i postęp technologiczny pdf 0,39 MB

VIII. Kultura i dziedzictwo narodowe pdf 0,4 MB

IX. Edukacja pdf 0,27 MB

X. Mieszkalnictwo pdf 0,37 MB

XI. Zdrowie i pomoc społeczna pdf 0,44 MB

XII. Bezpieczeństwo publiczne pdf 0,41 MB

XIII. Sport, kultura fizyczna i rekreacja pdf 0,26 MB

XIV. Majątek i budżet pdf 0,31 MB

XV. Zarządzanie samorządowe pdf 0,44 MB

XVI. Komunikacja społeczna pdf 0,27 MB

Rysunki pdf 1,91 MB