Dokument archiwalny

NAGRODY MIASTA KRAKOWA - 2012

W dniu 20 grudnia 2012 roku Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wręczył Nagrody Miasta Krakowa. Nagrody otrzymali:

W dziedzinie: kultura i sztuka:

  •  Małgorzata Olkuska za całokształt dokonań
  • Leszek Aleksander Moczulski za całokształt dokonań
  • Mikołaj Grabowski za całokształt dokonań

W dziedzinie: nauka i technika: nagrody nie przyznano

W dziedzinie sportu nagrody nie przyznano.

Wyróżnienia za prace dyplomowe otrzymały:

  • Anna Kocot (UJ) za pracę doktorską pt. Kształt typograficzny szesnastowiecznych druków krakowskich – oficyny Floriana Unglera i Macieja Wirzbięty.
  • Joanna Olchawska (AGH) za pracę magisterską pt: Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie.