Dokument archiwalny

OTWARTY KONKURS OFERT 2012 - WYNIKI

 

ZARZĄDZENIE NR 1757/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27.06.2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 982/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2012 zadań publicznych pn. „Droga do mistrzostwa", „Aktywny Kraków – pasja, radość, styl", „Realizacja wydarzeń sportowych" w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

ZARZĄDZENIE nr 1210/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012 2012-05-08 w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2012 zadań publicznych pn. „Organizacja lokalnych imprez sportowo - rekreacyjnych - zadania priorytetowe dzielnic" w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

1. Lista ofert, które otrzymały dotacje

 

2. Lista ofert, które nie otrzymały dotacji

 

ZARZĄDZENIE nr 982/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.04.2012 w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2012 zadań publicznych pn. „Droga do mistrzostwa", „Aktywny Kraków - pasja, radość, styl", „Realizacja wydarzeń sportowych" w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 


 

1.  Droga do mistrzostwa:

2.  Aktywny Kraków - pasja, radość, styl:

3.  Realizacja wydarzeń sportowych:


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JERZY GĄSIOROWSKI
Data wytworzenia:
2012-04-13
Data publikacji:
2012-04-13
Data aktualizacji:
2012-06-29