Transport zwłok i stwierdzanie zgonów

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.) do zadań Gminy Miejskiej Kraków należy: 

1) Zapewnienie transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Krakowa.
2) Zapewnienie wystawienia kart zgonu (stwierdzenia zgonu) osób zmarłych na terenie miasta Krakowa w przypadku, jeśli nie można ustalić danych lekarza zobowiązanego do wystawienia kary zgonu.

Załączona niżej informacja przedstawia szczegółowe dane dotyczące miejsc oraz ilości zrealizowanych usług.

 

 

 

Szczegółowe informacje dostępne w Referacie ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, tel.: 12 616 93 99.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 12:41:54
KRYSTYNA WŁOSIK
 Edycja
2019-05-21 12:40:18
KRYSTYNA WŁOSIK
 Edycja
2018-03-29 14:07:53
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2017-04-04 14:41:30
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2017-04-04 12:03:17
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2017-03-31 10:46:47
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2016-12-12 14:20:12
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2016-02-10 08:15:23
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2016-02-10 08:14:14
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2015-09-16 09:19:55
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja