Dokument archiwalny

Informacje o realizacji Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze

w roku 2012

Zarządzeniem Nr 334/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu lub współnajmu pracowni twórczej rozstrzygnięty został konkurs, ogłoszony w październiku 2011 (posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych odbyło się  9 grudnia 2011 r. a uwagi do ustaleń Komisji można było zgłaszać do 4 stycznia 2012 r.)


W dniu 17 maja 2012 r. został ogłoszony kolejny nabór wniosków do konkursu (zobacz więcej).
Posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych odbyło się w dniu 29 czerwca 2012 r.

Komisja rozpatrzyła 46 wniosków dotyczących najmu i współnajmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze oraz 1 wniosek o wspólny najem wynajmowanej już pracowni. Po dokonaniu oceny prawidłowości i kompletności wniosków, w 7 przypadkach Komisja, zdecydowała o ich odrzuceniu.

Działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych ustaliła, co następuje:
1. Pan Sławomir Chrystow otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Juliana Fałata 9/45 w Krakowie.
2. Pani Emilia Gąsienica-Setlak otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Juliana Fałata 9/42 w Krakowie.
3. Pani Grażyna Skalniak otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Józefa Dietla 62/3 w Krakowie.
4. Pan Roman Lasa otrzymuje propozycję najmu pracowni na os. Kolorowym 18/48a w Krakowie.
5. Pani Renata Teresa Nalepa otrzymuje propozycję najmu pracowni na os. Na Skarpie 60/73 w Krakowie.
6. Pan Bogdan Czesak otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Juliusza Słowackiego 13A/42A w Krakowie.
7. Pani Anna Pazdan otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Bolesława Limanowskiego 30/5a w Krakowie.
8. Pani Anna Sadowska i Pani Agnieszka Berezowska otrzymują propozycję najmu pracowni przy ul. Jagiellońskiej 12/4 w Krakowie.
9. Pani Halszka Sowińska-Sąsiadek otrzymuje pozytywną opinię Komisji dotyczącą wspólnego, z Panem Eugeniuszem Muchą i Panią Bożeną Muchą, najmu pracowni na os. Stalowym 6/62 w Krakowie.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można było  składać w terminie do dnia 17 lipca 2012 r.

Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 29 czerwca 2012 r. stanowi zarządzenie Nr 2052/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu lub współnajmu pracowni twórczej.


W dniu 8 października 2012 r. został ogłoszony kolejny nabór wniosków do konkursu (zobacz więcej).
Posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych odbyło się 12 grudnia 2012 r.

Komisja rozpatrzyła 22 wnioski dotyczące najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze. Działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych ustaliła, co następuje:

1. Pan Kazimierz Bednarz otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Św. Marka 6/6 w Krakowie,

2. Pani Izabela Łukomska otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Bernardyńskiej 11 w Krakowie,

3. Pan Ryszard Paprocki otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Bolesława Prusa 2/17 w Krakowie,

4. Pan Andrzej Flach otrzymuje propozycję najmu pracowni na os. Ogrodowym 2/37B w Krakowie,

5. Pani Karolina Agata Wilcan i Pan Artur Sebastian Kapturski otrzymują propozycję najmu pracowni przy ul. Odona Bujwida 4/12 w Krakowie,

6. Pani Aleksandra Mamoń otrzymuje propozycję najmu pracowni na os. Na Skarpie 60/69 w Krakowie,

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można było składać w terminie do dnia 3 stycznia 2013 r

Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 12 grudnia 2012 r. stanowi zarządzenie Nr 226/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.