Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Polana Żywiecka – Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 211/2013 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2013 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Polana Żywiecka":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


  2. Opinia Nr 135/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Polana Żywiecka":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu