Karta usługi KM-2 Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca


Nazwa wniosku w ESP systemu Pojazd i Kierowca:

  • Rejestracja pojazdów


Informacje szczegółowe:

 

Przed zalogowaniem się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą proszę zapoznać się z kartą usługi (patrz góra strony), a w szczególności z zakładkami dotyczącymi wymaganych załączników i opłat.

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku należy dołączyć w postaci skanów (dopuszczalne formaty plików to .pdf lub .jpg, max rozmiar pojedynczego pliku lub strony .pdf nie może przekraczać 200 kB).

Po złożeniu wniosku korespondencja z urzędem odbywa się wyłącznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na którą wysłane zostanie powiadomienie o poprawności złożonego wniosku lub wezwanie do uzupełnienia braków.

W celu odbioru pozwolenia czasowego lub dowodu rejestracyjnego należy zgłosić się z oryginałami załączonych dokumentów po uprzednim otrzymaniu powiadomienia z urzędu na konto Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Ww. dokumenty można przesłać pocztą na adres urzędu.

Aby elektronicznie załatwić sprawę – wymagany jest bezpieczny podpis lub Profil Zaufany ePUAP.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


 

Uwagi do sposobu przesłania dokumentów:

 

Po otrzymanej informacji, że pojazd został zarejestrowany należy niezwłocznie przesłać lub zgłosić się na wskazany adres urzędu z wszystkimi załącznikami podłączonymi pod e-wniosek w celu odbioru pozwolenia czasowego i tablic.

Po otrzymaniu załączników zostanie wydana decyzja o czasowej rejestracji, która wraz z dokumentami może być odesłana na koszt wnioskodawcy lub wydana przy osobistym zgłoszeniu.

 

 

Uwagi do sposobu odbioru dokumentu:

 

Odbiór dowodu rejestracyjnego następuje po otrzymaniu informacji o wyprodukowanym dokumencie.

Po odbiór dowodu rejestracyjnego można zgłosić się w urzędzie wraz z pozwoleniem czasowym lub przesłać pozwolenie czasowe na adres urzędu, w którym dokonano czasowej rejestracji, z informacją o przesłanie zwrotne dowodu rejestracyjnego.