Dokument archiwalny

Projekt: Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Fundusz: Fundusz Spójności

 

Wartość projektu: 206 385 536,90 PLN

 

Wartość dofinansowania: 64 692 670,59 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

Okres realizacji: 26.02.2009 - 31.12.2014

 

Opis

 

Zakres realizacji inwestycji obejmował budowę nowej linii tramwajowej od ul. Brożka - do Kampusu UJ (pętla przy ul. Czerwone Maki), budowę terminala autobusowego i tramwajowego, rozbudowę ciągu drogowego ulic Grota-Roweckiego-Bobrzyńskiego na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Czerwone Maki.

 

W ramach projektu wykonano torowisko spełniające warunki technologii przyjaznej środowisku, zamontowano ekrany akustyczne, zastosowano materiały ograniczające hałas, drgania i wibracje, usprawniono komunikację w obrębie podstawowego układu drogowego miasta łączącego południowy wlot do miasta z kierunku Skawiny, połączono IV obwodnicę autostradowej z III obwodnicą miejską i rejonem centralnym miasta.

 

Celem projektu była przede wszystkim poprawa dostępności komunikacyjnej do Kampusu UJ oraz rejonu ul. Grota - Roweckiego i jednoczesne zmniejszenie udziału transportu prywatnego, a co za tym idzie rozładowanie natężenia ruchu. Nie bez znaczenia jest także zakładane zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców i imprez masowych Gminy Miejskiej Kraków.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.budujemy.krakow.pl