Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW - BALICE

Logo
 

Wyrokiem z dnia 31 maja 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr 1061/06) stwierdził nieważność uchwały Nr XCIX/1003/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków - Balice.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

W związku z tym, że strony postępowania nie wniosły skargi kasacyjnej, orzeczenie jest prawomocne od dnia 31 lipca 2007 r.

 

Powierzchnia planu - 173,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR XCIX/1003/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW - BALICE - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 127, poz. 809 z dnia 15 marca 2006 r.

Plan obowiązywał od 15 kwietnia 2006 r. do 31 lipca 2007 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 11 stycznia 2006 r.

linki zewnętrzne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 127, poz. 809 z dnia 15 marca 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr XCIX/1003/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan otrzymał Nagrodę III Stopnia Ministra Budownictwa w Konkursie "Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki - 2006". (dyplom ->)

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip