BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 89
Wersja dokumentu z dnia 2018-05-24 09:24:42

NULL 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 89

IM.KORNELA  MAKUSZYŃSKIEGO

W KRAKOWIE


Zapraszamy do serwisu BIP naszej szkoły.

Odwiedzajcie równiez naszą stronę internetową

www.sp89krakow.pl


 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 89 z siedzibą os. Piastów 34a, 31-624 Kraków, i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - email: iod.mjo@um.krakow.pl

 


 

Udostępniania informacji publicznej na wniosek.
Art. 10 i 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. określa, iż informacja publiczna może być udostępniana zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy udostępnienie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki,jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-27 07:06:43
ALEKSANDRA RZYCZNIAK
 Edycja
2020-03-31 09:13:43
ALEKSANDRA RZYCZNIAK
 Edycja
2020-03-31 09:13:15
ALEKSANDRA RZYCZNIAK
 Edycja
2020-03-31 08:38:08
ALEKSANDRA RZYCZNIAK
 Edycja
2019-07-31 11:04:27
ALEKSANDRA RZYCZNIAK
 Edycja
2019-02-25 12:00:18
ALEKSANDRA RZYCZNIAK
 Edycja
2019-02-25 11:58:13
ALEKSANDRA RZYCZNIAK
 Edycja
2018-05-25 08:07:23
ALEKSANDRA RZYCZNIAK
 Edycja
2018-05-24 09:24:42
ANNA UJEJSKA
 Edycja
2018-05-23 09:41:35
ALEKSANDRA RZYCZNIAK
 Edycja
2018-05-23 09:39:34
ALEKSANDRA RZYCZNIAK
 Edycja
2018-05-08 10:02:55
ALEKSANDRA RZYCZNIAK
 Edycja
2014-05-29 13:27:16
ANNA UJEJSKA
 Edycja
2014-05-29 13:26:24
ANNA UJEJSKA
 Edycja
2014-05-29 13:21:18
ANNA UJEJSKA
 Edycja
2014-05-19 09:57:44
ALEKSANDRA RZYCZNIAK
 Edycja
2014-05-19 09:46:06
ANNA UJEJSKA
 Edycja
2009-02-03 08:37:35
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-03 08:37:29
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:33:41
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:33:34
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:33:04
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:32:51
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:29:00
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:28:54
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:28:13
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:28:07
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:27:31
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:27:24
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:26:24
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:26:18
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:23:35
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:23:29
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:20:32
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:20:26
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:15:47
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:15:41
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:13:41
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:13:35
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:09:57
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:09:50
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:05:51
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:05:44
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:03:14
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:03:08
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:00:24
MUCHA EWA
 Edycja
2009-02-01 19:00:14
MUCHA EWA
 Edycja
2009-01-26 13:16:53
MUCHA EWA
 Edycja
2009-01-26 13:16:46
MUCHA EWA
 Edycja
2009-01-26 13:15:55
MUCHA EWA
 Edycja
2009-01-26 13:15:48
MUCHA EWA
 Edycja
2009-01-26 13:12:52
MUCHA EWA
 Edycja
2009-01-26 13:12:46
MUCHA EWA
 Edycja
2009-01-26 13:07:48
MUCHA EWA
 Edycja
2009-01-26 13:07:42
MUCHA EWA
 Edycja
2009-01-26 13:05:35
MUCHA EWA
 Edycja
2009-01-26 13:05:26
MUCHA EWA
 Edycja
2008-07-07 12:03:10
KLIMEK ALICJA
 Edycja
2008-07-07 12:02:36
KLIMEK ALICJA
 Edycja
2006-10-04 15:41:31
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 Edycja
2006-09-28 09:36:31
KLIMEK ALICJA
 Edycja
2006-09-28 09:34:46
KLIMEK ALICJA
 Edycja
2006-06-06 10:00:49
KLIMEK ALICJA
 Edycja
2006-06-06 09:59:23
KLIMEK ALICJA
 Edycja
2006-05-30 12:06:40
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 Edycja
2006-05-30 12:05:03
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 Edycja
2006-05-18 17:20:15
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 Edycja
2006-05-18 17:19:52
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 Edycja
2006-05-18 17:18:34
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 Edycja
2006-05-18 17:16:42
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 Edycja
2006-05-18 17:15:16
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 Edycja
2006-05-18 17:14:21
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 Edycja
2006-05-18 17:07:55
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 Edycja
2006-05-18 17:00:36
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 Edycja