Karta usługi SA-7 Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


  

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
GRZEGORZ JAROSZ - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-06-01
Data publikacji:
2011-06-22
Data aktualizacji:
2019-04-08