Wersja dokumentu z dnia 2020-05-22 13:40:03

Karta usługi KM-17 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca


Nazwa wniosku w ESP systemu Pojazd i Kierowca:

  • Zgłoszenie zbycia pojazdu


Informacje szczegółowe:


Przed zalogowaniem się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą proszę zapoznać się z kartą usługi (patrz góra strony), a w szczególności z zakładkami dotyczącymi wymaganych załączników i opłat.

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku należy dołączyć w postaci skanów (dopuszczalne formaty plików to .pdf lub .jpg, max rozmiar pojedynczego pliku lub strony .pdf nie może przekraczać 200 kB).

Po złożeniu wniosku korespondencja z urzędem odbywa się wyłącznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na którą wysłane zostanie powiadomienie o poprawności złożonego wniosku lub wezwanie do uzupełnienia braków.

Aby elektronicznie załatwić sprawę – wymagany jest bezpieczny podpis lub Profil Zaufany ePUAP.

 


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie
 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-22 13:40:03
MARCIN PIETRYGA
 Edycja
2019-04-08 09:48:31
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-05-17 09:23:48
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-12 08:36:12
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-08 08:10:46
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-01 08:43:42
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-13 11:24:18
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-05-24 09:10:20
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-11-25 14:37:31
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-11-25 14:36:57
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:55:36
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-03-28 10:37:19
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-22 09:13:55
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Publikacja