Karta usługi KM-33 Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby poinformowania o wynikach egzaminu:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Sposoby odbioru zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Uwagi:

1. Do wniosku o przeprowadzenie egzaminu, składanego w formie elektronicznej, należy załączyć skan zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, natomiast oryginał należy dostarczyć komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu.