Karta usługi AU-16  Zgłoszenie odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Zgłoszenie zamiaru odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- szkice/rysunki
- wyrys z mapy ewidencji gruntów
- 4 egz. projektu budowlanego, decyzja wz w przypadku odbudowy obiektu o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach w innym miejscu
- pełnomocnictwo, krs

 
 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-09 11:09:36
MARIUSZ GIERLACH
 Edycja
2018-02-27 07:52:52
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-14 09:28:29
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:25:58
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-16 13:28:12
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-10 09:48:04
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-13 15:06:22
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Publikacja