Dokument archiwalny

Karta usługi GD-19: Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

Usługa:

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego

Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak

Tak

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

Uwagi!


Przesłanie wniosku elektronicznie jest dopuszczalne oczywiście pod warunkiem złożenia odpowiedniego podpisu wymaganego ustawą.

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii - nie ma więc możliwości złożenia wniosku przez pełnomocnika dołączającego tylko zeskanowany dokument papierowy pełnomocnictwa.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej nie może być zeskanowanym dokumentem papierowym.