Plany rzeczowo-finansowe inwestycji

Budżet Miasta na 2018 (UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2052 (UCHWAŁA NR XCI/2375/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.).

Zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPF-WPI) 2018 - 2052 

 

 

 


ARCHIWUM:

Budżet Miasta na 2017 (UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2052 (UCHWAŁA NR LXI/1320/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.).

Zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPF-WPI) 2017 - 2052 (UCHWAŁA NR LXIII/1407/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.).

__________________________________________________

Budżet Miasta na 2016 ( UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017) (UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2052 (UCHWAŁA NR XXXIV/550/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.).

Zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPF-WPI) 2016 - 2052 (UCHWAŁA NR XXXVI/612/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.). 

 __________________________________________________

 

Budżet Miasta na 2011 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny 2011 -2033.

__________________________________________________

 

Budżet Miasta 2012 r. (UCHWAŁA Nr XXXV/461/12 RMK z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 2012)

Wieloletnia Progroza Finansowa 2012 - 2052(UCHWAŁA NR XXXV/460/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały NR VIII/63/11 Rady miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033)

Zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPF-WPI) 2012 - 2052.

__________________________________________________ 

 

Budżet Miasta na 2013 (UCHWAŁA Nr LXIII/899/12 RMK z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2052 (UCHWAŁA Nr LXIII900/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2013-2052)

Zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPF-WPI) 2013 - 2052

__________________________________________________

 

Budżet Miasta na 2014 (Uchwała Nr XCIV/1390/13 RMK z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2035 (UCHWAŁA NR XCIV/1391/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późn. zm.).  

Zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPF-WPI) 2014-2035 (UCHWAŁA NR XCI/1211/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowo - Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2010-2019).

__________________________________________________

 

Budżet Miasta na 2015 (UCHWAŁA NR VI/70/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2052 (UCHWAŁA NR VI/71/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późn.zm.).

Zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPF-WPI) 2015-2030 (UCHWAŁA NR IX/151/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.).

 ________________________________________________