Plan Miasta Krakowa - ważniejsze inwestycje strategiczne:

Inwestycyjny Plan Miasta 2017_str.1 

Inwestycyjny Plan Miasta 2017_str.2                                                                                                                        

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady