Sortuj:  

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdui wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie:

1. samochody ciężarowe oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony

2. ciągniki samochodowe

3. pojazdy specjalne

4. autobusy

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Wydanie wtórnika:

a) prawa jazdy

b) pozwolenia na kierowanie tramwajem

Wymiana prawa jazdy

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

- Konwencja genewska 1949 r.

- Konwencja wiedeńska 1968 r.

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy)