Sortuj:  
EK-16

Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, specjalnym, w szkole integracyjnej, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

EK-9

Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

EK-1

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

EK-7

Przyznawanie nagród edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich za wybitne osiągnięcia

EK-6

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

EK-8

Nadanie imienia przedszkolu, szkole lub placówce prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków

EK-5

Przyznawanie stypendiów edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich