SA-30
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Dopisywanie do spisu wyborców


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dopisania do spisu wyborców

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przezco najmniej 5 lata, po czym mogą ulec zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ima charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. r. Kodeks wyborczy

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Tak, przez platformę e-PUAP.Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza) w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10,Centrum Administracyjne


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV-XVIII (Nowa Huta) w budynku na os. Zgody 2Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
2) Dowód osobisty

 

 Opłaty

Nie podlega opłacieForma załatwienia

Dopisanie do spisu wyborcówTermin załatwienia

NiezwłocznieDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

 Podstawa prawna

Art. 27, art. 28 i art.30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Prawo dopisania się wyborcy do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowego przysługuje:

  1. Wyborcom przebywającym czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, wyborcom nigdzie niezamieszkłym, przebywającym na obszarze gminy- na wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów
  2. Żołnierzom pełniącym zasadniczą lub okresową służbę wojskową, oraz pełniącym służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownikom odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantom z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, pełniącym służbę w systemie skoszarowanym- na wniosek wniesiony do urzędu między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów
  3. Wyborcom niepełnosprawnym na obszarze gminy właściwej na miejsce jego stałego zamieszkania- w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych- najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów (dotyczy także wyborów lokalnych).
  4. Wyborcy będącemu obywatelem Unii Europejskiej, jeżeli jest wpisany do stałego rejestru wyborców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.