Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 1992

 

Stan Budżetu Miasta w 1992 roku [pdf 115 kB]

Mienie Gminy, przedsiebiorstwa komunalne [pdf 126 KB]

Infrastruktura techniczna [pdf 108 kB]

Ochrona środowiska [116 kB]

Mieszkalnictwo [100 kB]

Gospodarka i turystyka [pdf 179 kB]

Rynek pracy, zdrowie, kultura, edukacja, promocja Krakowa [pdf 189 kB]

Załączniki [pdf 322 kB]