Dokument archiwalny

KOMISJA ODWOŁAWCZA (KO)


Komisja Odwoławcza - wspólna dla wszystkich Dzielnic - w składzie:

 

Przewodnicząca Komisji: Adriana Długosz
Zastępca Przewodniczącej Komisji: Urszula Theodorikas
Sekretarz Komisji: Joanna Maj
Członkowie Komisji: Małgorzata Lenkiewicz
Iwona Wendel

 Komisja została powołana uchwałą nr CIX/1492/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2010 r.