Dokument archiwalny

Broszura dla seniorów: Krakowski Transport Bez Tajemnic

Korzystając z doświadczeń miasta Salzburg z Austrii, które jest partnerem w realizowanym przez Kraków projekcie AENEAS, opracowana została broszura informacyjna dla seniorów pt.: „Krakowski Transport bez Tajemnic". Broszura mająca służyć krakowskim seniorom zawiera kompleksowe informacje na temat krakowskiego systemu transportowego w kontekście potrzeb osób starszych, a także szereg praktycznych porad i podpowiedzi dla seniorów korzystających z transportu zbiorowego w Krakowie. Broszura została wydana w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Informacje zawarte w broszurze są aktualne na dzień 30 czerwca 2010.

Broszurę można pobrać korzystając z linka poniżej:

Krakowski Transport bez Tajemnic

 

więcej o projekcie AENEAS: www.bip.krakow.pl

 

Ocena broszury Krakowski Transport bez Tajemnic

W wyniku ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Krakowa dokonana została ocena broszury dla seniorów „Krakowski Transport bez Tajemnic". Wszystkim którzy wzięli udział w badaniu serdecznie dziękujemy.

W badaniu wzięło udział 76 osób.

•63% z całkowitej liczby respondentów stanowiły kobiety.
•92% ankietowanych mieści się w przedziale wiekowym 51-75 lat
•58% respondentów zadeklarowało posiadanie prawa jazdy natomiast 42 % posiada własny samochód
•64% respondentów codziennie (lub prawie codziennie) korzysta z publicznej komunikacji zbiorowej

Ocena broszury „Krakowski Transport bez Tajemnic"
(skala 0-5, 0 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa, idealna)

•Użyteczność broszury - ocena 3,81
(pyt.: W jakim stopniu tematyka broszury będzie dla Pani / Pana użyteczna?)
•Strona techniczna broszury - ocena 4,48
(pyt.: Jak ocenia Pani / Pan techniczną stronę broszury (użyte czcionki, rodzaj papieru, zdjęcia itd.)?)
•Stopień zrozumienia treści, przystępność treści broszury- ocena 4,53
(pyt.: W jakim stopniu treści zawarte w broszurze są dla Pani / Pana zrozumiałe?)

Ocena poszczególnych rozdziałów broszury:

•Rozdział 1 - Krakowski system transportowy - ocena 4,0
•Rozdział 2 - Bilety krakowskiej komunikacji miejskiej - ocena 4,21
•Rozdział 3 - Porady praktyczne - ocena 4,23
•Rozdział 4 - Gimnastyka dla bezpieczeństwa - ocena 3,96

 

Uprzejmie informujemy, ze na stronie 12 broszury wkradł się błąd. W tekście dotyczącym biletów ulgowych gminnych napisano, że są one przeznaczone dla dzieci do lat czterech co jest błędną informacją. Dzieci w wieku do lat czterech są uprawnione w komunikacji miejskiej w Krakowie do przejazdów bezpłatnych. Prawidłowy zapis na stronie 12 broszury powinien brzmieć: "bilety ulgowe gminne przeznaczone są ... dla dzieci od lat czterech" (do czasu ukończenia obowiązku szkolnego).
W zamieszczonej powyżej wersji elektronicznej broszury została wykonana stosowna korekta tekstu.
Za podanie błędnej informacji serdecznie przepraszamy.